Inget Skattehöj på Husbilar enligt Moderaterna

I takt med att EU uppdaterar sina riktlinjer för beräkning av CO2-utsläpp, har oron för höjda skatter på husbilar ökat. Dessa farhågor grundar sig i att den svenska skattemodellen, som följer EU:s regelverk, skulle kunna justeras i linje med de nya direktiven. Moderaterna står dock fast vid sitt löfte om att aktivt motverka alla ändringar som skulle kunna resultera i ytterligare skattehöjningar.

Under en pressträff hos KABE, en framstående tillverkare av husvagnar och husbilar, framhöll Edward Riedel, ordförande i Riksdagens Finansutskott, och Mats Green, Energi- och Näringspolitiks talesperson för Moderaterna, sitt engagemang för att förhindra eventuella negativa justeringar av husbilsskatten. Denna ståndpunkt kommer trots spridningen av missvisande rykten om ökade skatter på sociala medier.

Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund (HRF), betonar att sociala medier, trots sin förmåga att sprida information, också kan bidra till felaktig information. HRF har sedan införandet av bonus-malus systemet 2018 arbetat nära med skattefrågan och litar på det stöd de erhållit från Moderaterna.

HRF har inte bara dialog med Moderaterna utan också med representanter från andra politiska partier, vilket stärker förbundets position. Mikael Blomqvist, VD för KABE AB, understryker det parlamentariska stödet för att förhindra ytterligare skatteökningar, något som även lyfts fram i riksdagsdebatter av såväl Thomas Morell (SD) som Gunilla Svantorp (S).

Förutom att driva skattefrågan engagerar sig HRF i att främja camping- och husbilskulturen genom initiativ som Campingnätverket i Riksdagen, vilket bidrar till lokal utveckling och ungdomars sysselsättning.

Trots osäkerheten kring den nya beräkningsmodellen för CO2-utsläpp, som för närvarande utvecklas av Transportstyrelsen och Skatteverket, försäkrar HRF potentiella köpare av husbilar att de nuvarande skattenivåerna förväntas förbli oförändrade. Denna tolkning stöds av signaler från politiskt håll, avslutar Per Nilsson från HRF.